Does Bruce Lee has to say Anything About Business?

Bruce Lee uważał, że brak sposobu jest sposobem, a brak ograniczenia jest ograniczeniem. Według niego trzeba zapomnieć o tym co się wie, żeby umieć spontanicznie wyrażać siebie. Nasza myśl na dziś to “The water can flow, or it can crash. Be water my friend.” Dzida !

Does Bruce Lee has to say Anything About Business? Read More »